Strømpriser | Forbrukslån Sammenligning | Billigste Varmepumpe | Taksering av Båt | Bytte Forsikringsselskap | Boligalarm | Beste Kredittkort Reise | Advokater

NAP-Psychotherapy Academy

Psychotherapy

psychotherapy

Nederlandse Academie voor Psychothrapie

[embedit snippet=”safe-site”]

The Academy

Personal Professional

For the human change in

NLP >>

Coaching >>

Counselling >>

Psychotherapy >>

Supervision Studies >>

 • 1. (Inter) nationally recognized and certified training and refresher courses
 • 2. Specializations in work with children, youth, adults and seniors
 • 3. Lectures, workshops, training and education: integrative and cross-
 • 4. From foundation level to a master’s degree and PhD
 • 5. With like-minded fellow students make your passion your profession
 • 6. Own practice or integrate into the current work, part-time or full time
 • 7. Enriching and meaningful, for yourself and for others!
 • 1. Introduction

  The Dutch Academy for Psychotherapy is a private educational foundation since 1979 and provides human-oriented training courses and workshops in Psychotherapy, Counselling & Coaching and Neuro Linguistic Programming. Every year around 500 students studying there.

  2. Basis

  The basis of the Academy is the integrative approach to humans.
  Your thinking and behavior, emotions and your body, your social and spiritual sides form a closely connected whole. The Academy respects the uniqueness of every human being.
  Equality, autonomy, self-responsibility, moral development and compassion, contemplation and humor are highly valued. And in a way the practical applications in daily life.

  De Academie

  PersoonlijkProfessioneel

  Voor de menselijke verandering in

  NLP >>

  Coaching >>

  Counseling >>

  Psychotherapie >>

  Supervisiekunde >>

  • 1. (Inter)nationaal erkende en gecertificeerde opleidingen en nascholingen
  • 2. Specialisaties in werken met kinderen, jongeren, volwassenen en senioren
  • 3. Lezingen, workshops, trainingen en opleidingen: integratief en overstijgend
  • 4. Vanaf foundation level tot en met een master degree en PhD
  • 5. Met gelijkgestemde medestudenten van je passie je beroep maken
  • 6. Eigen praktijk of integreren in het huidige werk, parttime of fulltime
  • 7. Verrijkend en zinvol, voor jezelf en voor de ander!
  • 1. Introductie
   De Nederlandse Academie voor Psychotherapie is een particuliere onderwijsstichting en verzorgt sinds 1979 mensgerichte opleidingen, trainingen en workshops in Psychotherapie, Counseling & Coaching en Neurolinguïstisch programmeren. Jaarlijks studeren er rond de 500 studenten.

   2. Grondslag
   De basis van de Academie is de integratieve mensbenadering.
   Uw denken en gedrag, uw emoties en lichaam, uw sociale en spirituele kanten vormen een nauw met elkaar verbonden geheel. De Academie respecteert het uniek zijn van ieder mens.
   Gelijkwaardigheid, autonomie, zelfverantwoordelijkheid, morele ontwikkeling en mededogen, contemplatie en humor staan hoog in het vaandel. En wel op een wijze waarop het praktisch toepasbaar is in het dagelijks leven

   Contact
   Margot de Cock

   Psychotherapy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *